hover hover Film "Radosław" powstał na zlecenie Związku Powstańców Warszawskich, przy współfinansowaniu Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Ministerstwa Obrony Narodowej. Producentem filmu jest Fundacja Artystyczna Erina B. Scenariusz obrazu został oparty m.in. na relacjach ostatnich żyjących żołnierzy Zgrupowania Radosław. Nad tekstem z Małgorzatą Bramą pracowali Borys Jaźnicki i Rafał Kapeliński. Autorem zdjęć jest Tomasz Ziółkowski. W rolę głównego bohatera wcieli się Ireneusz Czop, a w rolach warszawskich powstańców partnerować mu będą m.in.: Iwona Karlicka, Paulina Gałązka, Marta Ormaniec, Piotr Bondyra, Janusz Brodacki, Marek Joński, Kalina Hlimi-Pawlukiewicz, Borys Jaźnicki, Maria Magdalena Modzelewska i Rafał Żabiński.