hover "Rebelia kultury" to plakat konkursowy, był prezentowany w ramach wystawy "Warmia: Rebelia Kultury"
(Galeria Zamek w Reszlu, 25 października - 15 grudnia 2012)