hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover hover Wystawa plakatów Wojciecha Domagalskiego jest rodzajem twórczego komentarza dedykowanego Kielcom - miastu,
w którym artysta od roku mieszka i pracuje. Związany jeszcze do niedawna z Warszawą artysta grafik, malarz i przede wszystkim plakacista, laureat srebrnego medalu 26. Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie (2018), nagrody „Fresh Wind” w Golden Bee Global Biennial of Graphic Design w Moskwie (2018) jest adiunktem na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W swoich pracach posługuje się lapidarnym, charakterystycznym dla medium plakatowego językiem. Specyficzne dla Domagalskiego poczucie humoru demaskuje przywary, stereotypowe postrzeganie miejsc, osób, zjawisk. Minimalizm formy opierający się na syntetycznym, wręcz ikonicznym ujmowaniu kształtów nabiera w jego pracach symbolicznego, metaforycznego wymiaru. Doświadczenie w obszarze malarstwa, charakterystyczne dla tego środka ekspresji widzenie objawia się u niego pogłębionym rozumieniem koloru, zaskakującymi rozwiązaniami kompozycyjnymi.
Prace z cyklu „To Kielce” to pewna kontynuacja zapoczątkowanych przez artystę kilka lat temu serii plakatów, odnoszących się do specyfiki polskich miast, miasteczek. W tym przypadku jednak autor nie przeskakuje z miejsca na miejsce, a pozostaje
w Kielcach dłużej, dotykając wrażliwej, różnorodnej tkanki miasta, wynikającej z uwarunkowań historycznych, kulturowych, społecznych, przyrodniczych. Prezentowany na wystawie cykl prac wnosi pewną dozę świeżości, pozbawiony jest uprzedzeń,
z charakterystycznym dla autora dystansem, pozwala spojrzeć na Kielce z pewną czułością, odkryć ich nowy, nierzadko magiczny wymiar. To zaproszenie do podjęcia refleksji nad miejscem, w którym nie tylko żyjemy, ale i wspólnie tworzymy.

Wojciech Domagalski
To Kielce
Galeria Sztuki Współczesnej Oranżeria
Domu Środowisk Twórczych Pałac Tomasza Zielińskiego w Kielcach
ul. Zamkowa 5, Kielce
Wernisaż: 04.11.2021
Termin wystawy: 04.11-25.11.2021
Kurator wystawy: dr Maciej Zdanowicz
Patronat honorowy: Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie
Patroni medialni: Radio Kielce, RADIO eM, TYGODNIK eM